FB-kvinnodagen-2.png

83 % kvinnor i företag grundat av kvinna

83 %. En hög siffra som passar särskilt bra att lyfta fram så här på Kvinnodagen. 83 % står för andelen kvinnor som jobbar i People Productions företag. Och som dessutom sedan 19 år leds av företagets kvinnliga grundare och VD, Patricia Olby Kimondo. 

"Jag har nu drivit det bolag jag en gång grundade i snart 19 år. En viktig drivkraft har varit makt och inflytande över mitt liv. Det har gjort det möjligt för mig och mina medarbetare att navigera förbi många av de strukturer som begränsar näringslivet och arbetslivet. Vi har tex förmånen att få besluta om viktiga värderingar som att allas röst är viktig, att framgång skapas bäst tillsammans och att det är smart att vara snäll" säger Patricia Olby Kimondo och fortsätter "men trots våra dokumenterade, oomtvistliga affärsframgångar så vet vi att män och kvinnor - och pojkar och flickor behandlas efter olika bedömningssystem. Som att min 8-åriga flicka uppfattar att hon i skolan möbleras in bredvid röriga pojkar för att hon som snällt lyssnar och följer lärarens instruktioner, hjälper till att skapa ordning i klassrummet. Små, tidiga, tydliga signaler som fungerar väl för duktiga flickor. Samma duktiga flickor sitter senare stumma av förvåning på styrelsemötena överkörda av män som under sin uppväxt lärt sig att de slipper ta eget ansvar för sitt beteende" säger Patricia.

"Därför tog vi, i samband med MeToo kampanjen nyligen fram ett enkelt ställningstagande, eller ett manifest om man så vill, i 5 korta punkter - med syfte att stärka kvinnor i våra företag ännu mer uttalat. Vi måste göra det vi kan, för att motverka de snedvridningar som finns i arbetslivet. Och det passar bra att påminna om, och dela, idag på Internationella Kvinnodagen. Vi hoppas såklart att fler vill sprida eller formulera egna punkter" avslutar Patricia. 

Manifestet som vi på People Productions tagit fram beskriver vi ska:

  • Uppmuntra och stötta kvinnor att ta plats; i dialoger och möten, i utvecklingsfrågor, i nya projekt/uppgifter och vid tillsättning av nya tjänster - på alla nivåer i organisationen.
  • Visa förståelse för att kvinnor kan behöva annan support än män. Vi ska hjälpa kvinnor att se vägar fram, ta bort hinder, hjälpa dem att formulera sig och erbjuda stöd genom att gå före och visa hur man gör.
  • Leta efter “osynliga” hinder för kvinnor att utvecklas och ta mer ansvar i vårt företag.
  • Dubbelkolla att vi belönar mäns och kvinnors prestationer rättvist.
  • Lyfta upp män som är goda förebilder för kvinnor och andra män. Män med värderingar som stöttar kvinnor. Män som både vågar gå framför och stå bakom. För de finns och är fler och viktigare än de män som motarbetar kvinnor.

Det här vårt snabba men konkreta förslag. Det finns säkert fler och bättre. Men det här är en början. Är du också arbetsgivare? Gör det här du med. Ta fram en egen agenda för att stärka kvinnor på arbetsplatsen. Har du frågor? Fråga! Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter. Lycka till!

By Matilda Vejlo
Mar 8, 2018, 1:13:02 PM

#metoo

0 kommentarer